IoT voor het onderwijs

Hoe Internet of Things uw luchtklimaat op pijl kunt houden

Een CO2-meter is een Internet of Things meter die communiceert via een slim netwerk. sTN IoT is dé bedrijfsspecialist in een geautomatiseerd CO2-meter systeem. De CO2-meters worden aangesloten op een speciaal ontwikkeld platform. Het meten van de CO2 waarde is volledig geautomatiseerd en enkel bij overschrijding van de grenswaarde ontvangt u een melding. Dit in tegenstelling tot de CO2-meters die momenteel in het nieuws zijn. Leraren hebben hierdoor geen omkijken naar het reguleren van het klimaat in het lokaal.

Wij kunnen de CO2-meters met platform uit voorraad leveren! Zo kunnen wij uw onderwijsinstelling ondersteunen in reactie op de nieuwe voorschriften van de PO-Raad, VO-raad en Ruimte-OK over de ventilatie-eisen waar uw school vóór 1 oktober 2020 aan moet voldoen.

Veilig onderwijs

Veilig onderwijs staat voorop, een gezond binnenklimaat is daar een belangrijk onderdeel van. Onvoldoende ventilatie kan leiden tot verminderde leerprestaties en ziekteverzuim. Een CO2-meter met platform van sTN IoT kan bijdragen aan de luchtkwaliteit en kan dus het binnenklimaat op orde houden. Met een CO2-meter kan er bewust geventileerd worden.

Ventilatie-eisen RIVM

Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld waarmee de luchtventilatie kan worden gemeten. Een goed geventileerde ruimte blijft idealiter onder een CO2-waarde van 800 ppm. Met deze waarde behoort uw ruimte tot de Categorie Frisse scholen klasse A. Het RIVM heeft voor het onderwijs een bovengrens gesteld van de maximale CO2-waarde voor het binnenmilieu. Deze ligt op 1200 ppm. Alle scholen in Nederland moeten hun onderwijspersoneel en leerlingen uiterlijk op 1 oktober laten weten of het ventilatiesysteem in hun schoolgebouw aan de voorgeschreven waarde voldoet.

Advies gebruik CO2 meter

Het advies is om gedurende het hele jaar de luchtkwaliteit van uw lokalen te meten. Wanneer u alle lokalen voorziet van een CO2-meter wordt dagelijks (automatisch) gecontroleerd of de door u aangegeven CO2-grens niet wordt overschreden. Wanneer dit wel het geval is ontvangt u een melding per e-mail en/of sms. Er kan dan gestart worden met het luchten van het lokaal of andere ruimte.

Meer weten?

Voor een tijdige levering van een CO2-meter staan wij graag voor u klaar. Voor vrijblijvend advies kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0348 – 49 50 51 of per mail iot@stn.nl. We zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 08:30 en 17:30.