Waarom IoT

Efficiënte onderhoudsprocessen

De printer op uw kantoor geeft zelf door aan de servicedienst wanneer er een storing is aan de cartridges. In veel vliegtuigen zit een Rolls Roys turbinemotor. Rolls Roys heeft deze motoren voorzien van honderden sensoren. Deze sensoren hebben belangrijke functies. Ze meten bijvoorbeeld het aantal vlieguren. De sensoren geven echter ook aan wanneer er afwijkingen in trilpatronen optreden.

De kracht van de smartphone

Zo komen de komende tijd steeds meer ‘dingen’ online, waar u het niet direct van verwacht. Het meest in het oog springen de veranderingen in huis. De smartphone krijgt de komende jaren steeds meer de functie van een afstandsbediening in ons persoonlijke leven. Het komt al vaak voor dat de muziek in uw woning via een streamingdienst wordt afgespeeld. Deze streamingdienst is via het internet verbonden aan uw speaker. De speaker kan weer bedient worden via uw smartphone. Denk ook aan de thermostaat die kan worden ingesteld met een app, ook als u niet thuis bent.

Nagenoeg iedere ondernemer krijgt op korte termijn te maken met de ontwikkeling van Internet of Things. In veel gevallen gaat het om sensoren die allerlei bedrijfsapparatuur ‘slim’ maken. Ze genereren grote hoeveelheden data, die weer omgezet kunnen worden in waardevolle managementinformatie. Denk daarbij aan efficiënter onderhoud of de optimalisatie van productieprocessen. Innovatieve ondernemers gebruiken de data ook om te komen tot nieuwe bedrijfsmodellen. Zoals bijvoorbeeld de printerleverancier die geen printers meer verkoopt, maar afdrukken verkoopt. Of Rolls Royce die geen turbinemotoren meer afzet bij vliegtuigmaatschappijen. De turbinemotoren houdt Rolls Roys in eigen beheer en vraagt een premium tarief voor de omwentelingen die de klant ontzorgt.

De geschiedenis van IoT

Het principe van ‘dingen’ die uit zichzelf gegevens verzamelen en naar een controlecomputer sturen is niets nieuws. Twintig jaar geleden werd dit geïntroduceerd als ‘machine to machine’-communicatie. Door een aantal ontwikkelingen, krijgt de technologie meer aandacht.

  1. De sensortechnologie heeft de afgelopen jaren sprongen vooruit gemaakt.
    Ze kunnen meer, zijn kleiner, verbruiken minder energie, en de chips die ze aansturen zijn veel krachtiger geworden.
  2. Daarnaast is er de ontwikkeling van netwerken die speciaal zijn ingericht op het dataverkeer dat de verschillende vormen van IoT-apparatuur genereert.
    Dit gaat van kleine toepassingen zoals een statusmelding wat een paar bits per dag vraagt tot aan ‘bursts’ van enkele megabytes aan videodata van een beveiligingscamera.
  3. Een derde ontwikkeling die bijdraagt aan het succes van IoT is de beschikbaarheid van opslag en rekenkracht in de cloud.
    Diverse aanbieders op internet zijn in staat grote hoeveelheden data te ontvangen en daar slimme analyses op uit te voeren. Zo verandert ruwe data uit sensoren in bruikbare informatie. Neem bijvoorbeeld een boer die duizenden wegwerpsensoren uitstrooit over zijn akkers. Op deze manier kan hij gedetailleerde adviezen krijgen over bemesting en beregening van zijn gewassen.