Privacy statement

Als u een dienst of product van sTN afneemt of zal afnemen dan zullen wij over bepaalde gegevens van u beschikken. De gegevens die wij van u vragen worden gebruikt ten behoeven van controle, facturatie en voor de levering van diensten. Het kan echter zijn dat wij bepaalde gegevens delen met derden in het geval van storingen, klachten, het afnemen van diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Dit alles doen wij om u de best mogelijke producten en diensten aan te bieden.

Wij informeren u graag wanneer het relevant is voor u. Deze informatie kan bijvoorbeeld een nieuwsbrief zijn of wanneer uw abonnement afloopt. Ook om deze redenen worden uw gegevens verzameld en bewaard. Mocht u toch geen interesse hebben in onze nieuwsbrief dan kunt u via nieuwsbrief@stn.nl ten alle tijden u afmelden hiervoor.

U heeft het recht om de door sTN opgeslagen gegevens over u in te zien. Op basis van de inzage kunt u een verzoek tot correctie of vernietiging van deze gegevens indienen via helpdesk@stn.nl. Verwijdering kan echter alleen wanneer de gegevens niet meer relevant zijn. sTN zal gegevens van u niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden.

Wanneer u een dienst of product afneemt van sTN dan is sTN Dienstencentrum, gevestigd op de Pelmolenlaan 10 te Woerden, de verantwoordelijke over uw gegevens.

Bij sTN staat de bescherming van uw gegevens en van al onze klanten centraal. Om deze reden hebben wij met al onze partners (sub-)verwerkersovereenkomsten afgesloten. In deze overeenkomsten dienen sTN en onze partners beiden de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van gegevens van u, de klant, te garanderen.